văn hóa

Là hệ thống khách sạn thuần Việt, Mường Thanh tự hào mang trong mình những giá trị Việt tiêu biểu không thể bị pha trộn. Những giá trị này theo thời gian ngày càng khẳng định được sự đúng đắn thông qua 6 Giá trị cốt lõi 3T - 3C, trở thành bộ mã gen (DNA) riêng biệt của người Mường Thanh.

symbol

Con người là nhân tố tạo nên sức mạnh và giá trị cốt lõi của Mường Thanh. Bởi vậy, chúng tôi không ngừng xây đắp môi trường làm việc trở thành nơi nhân viên có thể hiện thực ước mơ của mình. Những ước mơ riêng thành công góp phần tạo nên giấc mơ chung về tập đoàn Mường Thanh bền vững.

TỔNG GIÁM ĐỐC - TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH

img
Mường Thanh