banner
Posted on 29.12.2018

Kỷ lục Mường Thanh 2018 bước vào giai đoạn nước rút

Thời hạn nhận đăng ký Kỷ lục Mường Thanh năm 2018 đến hết ngày 31/12.

Kỷ lục Mường Thanh là chương trình thường niên của Tập đoàn Mường Thanh nhằm chọn ra những kỷ lục ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh – sản xuất, con người, văn hóa – thể thao của các đơn vị trong tập đoàn trong năm qua. Giải thưởng là sự ghi nhận, khích lệ những đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân cho sự phát triển chung của tập đoàn Mường Thanh. Năm nay Kỷ lục Mường Thanh nhận đăng ký ở các hạng mục: Tài chính, Kinh doanh, Nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp và Operation.

Các kỷ lục Mường Thanh được ghi nhận dựa trên kết quả kinh doanh (doanh thu, lượt khách, công suất phòng…), tổng số lượng nhân viên, số lượng phòng, trình độ chuyên môn/ bằng cấp của CBNV, kỷ lục về chiều cao, diện tích các khu vực trong khách sạn, kỷ lục về các chương trình đào tạo nội bộ (số lượng nhân viên đào tạo, số giờ đạo tạo trong năm…)… Kỷ lục cũng có thể được ghi nhận nếu đây là lần đầu tiên một đơn vị triển khai sự kiện/công việc nào đó có ý nghĩa quan trọng/nổi bật về xã hội, kinh doanh của khách sạn/tập đoàn.

Tính đến ngày 29/12/2018, đã có 30 đăng ký kỷ lục cho hạng mục Kinh doanh, 13 đăng ký cho hạng mục Tài chính, 10 đăng ký cho hạng mục Nhân sự, 4 đăng ký cho hạng mục Operation và 1 đăng ký cho hạng mục Văn hóa doanh nghiệp. Việc xác nhận kỷ lục sẽ do một hội đồng do các thành viên trong BGĐ Tập đoàn Mường Thanh, cùng một số Giám đốc chuyên môn thực hiện. Ngoài ra, BTC sẽ đối chiếu và so sánh Kỷ lục Mường Thanh của năm 2018 với kỷ lục của những năm trước đó để ra quyết định cuối cùng.

Thời hạn nhận đăng ký Kỷ lục Mường Thanh năm 2018 đến hết ngày 31/12. Các đơn vị đăng ký kỷ lục Mường Thanh 2018 và gửi vào email nhamuong@muongthanh.vn.

Kết quả Kỷ lục Mường Thanh 2018  sẽ được công bố tại GM Meeting 2019, diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Holiday Hội An vào đầu tháng 2.

 Nhà Mường