banner
Posted on 04.10.2018

Khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối Cung – Cầu công nghệ Cần Thơ tại Mường Thanh Luxury Cần Thơ

Sự kiện trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ Cần Thơ 2018 với chủ đề “Đổi mới công nghệ – sáng tạo, hội nhập và phát triển được tổ chức tù ngày 3-5/10 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.

Lễ khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ Cần Thơ 2018 với chủ đề “Đổi mới công nghệ – sáng tạo, hội nhập và phát triển” khai mạc ngày 4-10 tại sảnh Trấn Giang – Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Sự kiện được tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND TP Cần Thơ.

Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ (TechDemo) là hoạt động thường xuyên, liên tục, thể hiện được một phần quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động đổi mới công nghệ tại Việt Nam nhằm ứng dụng những công nghệ mới vào phục vụ đời sống.

aQuan cảnh buổi lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có 13 hoạt động chính diễn ra. Bên cạnh hoạt động thường niên TechDemo và hội nghị các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, sự kiện năm nay nổi bật với việc giới thiệu Module điều tra trực tuyến, hoạt động kết nối trên sàn trí thức Novelind, hoạt động tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu và khai trương điểm kết nối cung – cầu công nghệ Cần Thơ.

cBan Tổ chức đã tôn vinh 8 doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã tôn vinh 8 doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu chủ yếu tại các vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, trong đó tập trung ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, y tế – dược phẩm, chế biến thực phẩm và cơ khí chế tạo.

 Nguyễn Trung Thành – Mường Thanh Luxury Cần Thơ