TRƯỞNG BP AN NINH

Báo cáo trực tiếp đến: Giám đốc Khách sạn. 

MỤC ĐÍCH:


Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống an ninh và an toàn nhằm cung cấp môi trường an toàn cho mọi hoạt động của Khách hàng và nhân viên tại Khách sạn.

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC PHÒNG BAN KHÁC.

• Nội bộ: Phối hợp với các bộ phận chức năng trong Khách sạn nhằm kiểm soát và duy trì môi trường làm việc an toàn nhất.

• Bên ngoài: Đại diện cho Khách sạn làm việc với cơ quan chức năng theo đúng quyền hạn và chức năng của bộ phận An ninh, an toàn như: Công an khu vực, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy….

NHIỆM VỤ CHÍNH

 Trưởng bộ phận An ninh sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành hoạt động tại bộ phận nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Khách sạn, Khách hàng và nhân viên.

 Phối hợp với các bộ phận liên quan đưa ra các biện pháp an ninh kịp thời cho các sự kiện khác nhau, tại những thời điểm khác nhau diễn ra tại Khách sạn.

 Đảm bảo Nội qui và qui định của Khách sạn được thực hiện đúng

 Kiểm tra báo cáo hàng ngày từ nhân viên cấp dưới

 Phối hợp với Trưởng bộ phận khác trong Khách sạn, kịp thời nắm bắt thông tin và đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

 Có kế hoạch bảo vệ, phòng ngừa những hành vi không mong muốn xảy ra tại Khách sạn, chịu trách nhiệm điều tra và báo cáo các vụ việc trộm cắp, tai nạn, mất an ninh an toàn…

 Phối hợp với cảnh sát/ công an địa phương trong việc giải quyết các vụ việc liên quan do mình phụ trách.

 Sắp xếp và tổ chức các hoạt động an ninh an toàn trong ngày, trong tuần, trong tháng…triển khai cho nhân viên cấp dưới và phối hợp với các phòng ban khác trong Khách sạn thực hiện.

 Đánh giá các hoạt động an ninh, đảm bảo mọi nhân viên tuân thủ và thực hiện đúng nội qui qui định của Khách sạn.

 Lập kế hoạch làm việc cho mình, cho bộ phận và phát triển các qui trình an ninh, an toàn hiện có.

 Thực hiện đánh giá công tác An ninh & an toàn, kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro và báo cáo đến Giám đốc Khách sạn

NHIỆM VỤ KHÁC

 Thực hiện các công việc được chỉ định bởi Quản lý trực tiếp và Văn phòng điều hành Tập đoàn.
TOP
Facebook chat