THU NGÂN KIÊM NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán doanh thu

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Đảm bảo tiền mặt và các loại hình thanh toán khác được thực hiện chính xác và nhanh chóng tại mỗi điểm bán hàng

o Chịu trách nhiệm về quỹ thu ngân các điểm bán hàng và cất giữ an toàn

o Làm việc trực tiếp với Kế toán doanh thu trong việc giám sát và định hướng các vấn đề liên quan đến tiền và kiểm soát nội bộ

o Bố trí thời gian tham gia phục vụ khách cùng bộ phận nhà hàng khi có thời gian rảnh theo sự phân công của trưởng ca & được sự thống nhất cùng Kế toán trưởng

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Đảm bảo mọi khoản thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng được thực hiện nhanh chóng và theo đúng quy trình kiểm soát nội bộ.

o Đảm bảo rằng các tài khoản thanh toán chậm phải được Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt trước

o In báo cáo từ hệ thống, làm báo cáo bán hàng theo ca làm việc, kiểm tra tính chính xác của các hóa đơn, nộp tiền mặt vào két thả tiền (Drop Cash) sau đó chuyển toàn bộ chứng từ và báo cáo lên phòng kế toán

o Bàn giao các vấn đề còn tồn đọng sau mỗi ca một cách rõ ràng trên sổ nhật ký giao ca

o Đảm bảo các chứng phải được dùng liên tục và các chứng từ, hóa đơn hủy phải có chữ ký của phụ trách ca hoặc giám đốc nhà hàng

PHẦN CÔNG VIỆC PHỤC VỤ KHÁCH:

o Bố trí thời gian hợp lý theo sự phân công của trưởng ca & được sự thống nhất cùng Kế toán trưởng để tham gia phục vụ khách theo các công việc bên dưới:

+ Tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị dụng cụ phục vụ của nhà hàng, quầy bar để đảm bảo sẵn sàng phục vụ khách vào mọi thời điểm
+ Vệ sinh dụng cụ phục vụ như: ly, cốc, dao, thìa, dĩa, bát, đĩa ..… đồng thời có ý thức bảo trì trang thiết bị nơi làm việc
+ Sắp đặt và vệ sinh thường xuyên quầy phục vụ (Service station) và khu vực làm việc 
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
+ Tham gia phục vụ khách theo đúng qui trình tiêu chuẩn hóa của Tâp đoàn
+ Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý tiền tại các điểm bán hàng để cấp trên xem xét triển khai
+ Xử lý tốt các yêu cầu và phàn nàn của khách trong phạm vi cho phép
+ Nhận các góp ý, đánh giá của khách hàng để chuyển cho cấp quản lý nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ
+ Gợi ý cho khách để bán hàng gia tăng
+ Tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ do thủ quỹ hoặc ngân hàng tổ chức.
+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các khóa đào tạo của bộ phận Kế toán, bộ phận Giải trí, khách sạn cũng như tập đoàn tổ chức
+ Lịch làm việc và các công việc phát sinh do Kế toán trưởng thống nhất với Quản lý Nhà hàng
+ Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat