PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo trực tiếp tới: Giám đốc Khách sạn

TRÁCH NHIỆM & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo Khách sạn về công tác quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động đơn vị. 
• Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất/ kinh doanh theo chỉ đạo của Ban giám đốc / Ban lãnh đạo Tập đoàn.
• Phụ trách quản lý các mảng kỹ thuật tại khách sạn bao gồm:
- Hạ tầng CNTT của Tập đoàn: Hạ tầng mạng, Phần mềm, trang thiết bị, ứng dụng quản lý.
- Hệ thống điện nhẹ: Hệ thống khóa từ, Hệ thống tổng đài
• Chi tiết trong bản: Danh mục công việc bộ phận CNTT.
• Có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, lập kế hoạch trang bị để đảm bảo toàn bộ hệ thống hạ tầng, phần cứng, thiết bị đầu cuối của Khách sạn hoạt động tốt. 
• Xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác cung cấp về trang thiết bị phần cứng.
• Tham gia hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề, sự cố liên quan đến hệ thống máy tính.
• Đảm bảo cho hệ thống Máy chủ ứng dụng luôn hoạt động tốt.
• Đảm bảo an toàn, toàn vẹn dữ liệu hệ thống.
• Đảm bảo chỉ có các chương trình ứng dụng an toàn được phép cài đặt theo đúng quy định và chính sách được ban hành được phép sử dụng trong hệ thống.
• Xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác cung cấp về hỗ trợ xử lý sự cố phần mềm, trang bị phần mềm.
• Hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm đúng chức năng nhiệm vụ và mục đích công việc.
• Đảm bảo việc phân quyền người dùng trong Khách sạn tuân theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy chuẩn của Tập đoàn đưa ra. 
• Cung cấp các chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng cho người dùng trong khách sạn.
• Giám sát hoạt động người dùng đảm bảo an toàn dữ liệu theo quy định và chính sách của tập đoàn.
• Có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hệ thống / người dùng theo lịch đảm bảo an toàn dữ liệu. 
• Đảm bảo dữ liệu sao lưu được kiểm tra, chạy thử và luôn trong trạng thái tốt.
• Có trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán ngân sách chi tiêu CNTT cho các khách sạn, tuân thủ theo chính sách của Tập đoàn.
• Có trách nhiệm đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên CNTT của khách sạn phù hợp theo nhu cầu hoạt động.

TOP
Facebook chat