PHÓ BP KỸ THUẬT

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của Kỹ sư trưởng.

- Theo dõi việc sử dụng vật tư hàng ngày, kiểm kê kho hàng tháng và dự trù vật tư cho bộ phận kỹ thuật.

- Theo dõi tình trạng dụng cụ, trang thiết bị của phòng kỹ thuật.

- Thường xuyên kiểm tra lịch bật/tắt của hệ thống điều hòa, đèn chiếu sáng

- Huấn luyện, giám sát và chịu trách nhiệm cho công việc của mọi nhân viên kỹ thuật.

- Thiết lập bảng phân công công việc thàng tháng cho bộ phận kỹ thuật.

- Thực hiện, quản lý và giám sát các thiết bị máy móc bên trong và bên ngoài Khách sạn như : hệ thống điện, hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống cấp thoát nước, PCCC, XDCB....nhằm đảm bảo các thiết bị , hệ thống kỹ thuật hoạt động nằm trong khả năng thiết kế và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ các thiết bị máy móc, hệ thống kỹ thuật theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Thiết lập và duy trì chương trình quản lý năng lượng đảm bảo tất cả các hệ thống vận hành một cách tối ưu nhất.

- Kiểm tra Khách sạn hàng ngày, thực hiện những công việc sửa chữa, vận hành nhằm duy trì các tiêu chuẩn hình ảnh, dịch vụ của Khách sạn.

- Tham gia vào mọi hoạt động của Khách sạn nhà như bảo dưỡng hệ thống cơ điện, thực hiện các công việc sửa chữa nội, ngoại thất của Khách sạn...

- Hỗ trợ Kỹ sư trưởng trong việc thiết lập và thực hiện những thủ tục xử lý tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, cứu hộ thang máy...

- Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

- Giám sát và phối hợp cùng các nhà thầu bên ngoài theo đúng hợp đồng, hợp đồng thuê, hợp đồng dịch vụ, và chế độ bảo hành. 

- Đảm bảo phản hồi nhanh chóng đối với những yêu cầu dịch vụ từ khách hàng và các bộ phận khác trong Khách sạn. 

- Hỗ trợ kỹ sư trưởng trong việc chuẩn bị báo cáo ngân sách bảo trì và chi phí vốn. (Dự tính và quản lí chi phí cho các phụ tùng thiết bị…) 

- Quản lí và bảo quản hợp lí các phụ tùng, dụng cụ và thiết bị làm việc.

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của bộ phận kỹ thuật một cách hợp lý.

- Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ kỹ thuật.

- Thực hiện các công việc được giao bởi Kỹ sư trưởng.
TOP
Facebook chat