NHÂN VIÊN Y TẾ KIÊM CÔNG TÁC NHÂN SỰ


Báo cáo trực tiếp: Trưởng bộ phận Nhân sự/ Phụ trách nhân sự

Vị trí này giúp Trưởng bộ phận Nhân sự trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Cán bộ nhân viên (CBNV); vệ sinh và an toàn thực phẩm trong khách sạn; sơ cứu ban đầu cho khách. Ngoài ra vị trí này đảm nhận một phần công việc nhân sự và đảm bảo hoạt động hiệu quả của phòng Y tế cơ quan.

1. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

-      Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho khách bị ốm/ bị thương tích như tư vấn, sơ cứu ban đầu.Tuyệt đối không cấp thuốc cho khách.

-      Trấn an người bệnh/ người bị thương bằng cách đưa ra các dịch vụ y tế có hiệu suất và hiệu quả

-       Cung cấp thông tin liên quan đến y tế một cách chính xác nếu có yêu cầu hoặc cần thiết như loại thuốc cần mang theo khi đi du lịch, thông tin dịch bệnh, và tiêm chủng, ...


2. DỊCH VỤ CHO CBNV

-      Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBNV khách sạn như tư vấn, sơ cứu ban đầu và cấp thuốc thiết yếu ...

-      Kiểm tra giấy khám sức khỏe của các CBNV mới vào làm việc. Đảm bảo sức khỏe CBNV phải phù hợp với công việc mới tuyển dụng.

-      Tổ chức kiểm tra sức khỏe hàng năm cho CBNV để phát hiện và khắc phục các vấn đề sức khỏe.

-      Tổ chức các khóa học sơ cấp cứu

-      Bổ sung và đảm bảo các phương tiện, thuốc cần thiết ở các hộp thuốc sơ cấp cứu.

-      Tổ chức các khóa học về vệ sinh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, về sinh môi trường

-      Tiến hành các hoạt động giáo dục sức khỏe để tăng cường nhận thức về dinh dưỡng, dịch bệnh, HIV / AIDS, kế hoạch gia đình..

-      Tổ chức thăm hỏi CBNV ốm, sau khi sinh.

-      Phối hợp với các phòng ban khác để duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh

-      Phối hợp với các phòng ban khác để duy trì môi trường làm việc an toàn để giảm bớt công việc liên quan đến chấn thương

-      Đảm nhận các công việc liên quan đến Bảo hiểm như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, khám bệnh, thai sản ...

-      Phối hợp với các tổ chức y tế địa phương để tối ưu hóa chăm sóc sức khỏe, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường;

-      Hướng dẫn và thực hiện công tác Bảo hiểm cho CBNV theo quy định của Tập đoàn và của Luật Bảo hiểm.

-       Cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng cho khách và CBNV bằng cách tự học, thực hành, và tự chịu trách nhiệm.

-       Thực hiện các nghĩa vụ  và hành động có trách nhiệm, phù hợp với  Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

-       Giám sát dịch vụ bể bơi đảm bảo an toàn và chất lượng nước bể bơi.

-       Duy trì tiêu chuẩn cao về ngoại hình và vệ sinh cá nhân

-       Giao tiếp hiệu quả với khách và CBNV

-       Tuân theo tất cả các quy tắc và quy định của công ty.

-      Lập báo cáo về tất cả các vụ tai nạn cho Trưởng bộ phận nhân sự, BGĐ và VPĐH.

-       Chăm sóc tốt sức khỏe CBNV; kiểm soát nghỉ ốm để giảm thiểu sự không đi làm

-       Nâng cao tinh thần CBNV bằng cách hỗ trợ trong việc biến khách sạn là nơi tốt để làm việc

-       Đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm được thực hiện nghiêm túc để tăng năng suất và uy tín

-       Sử dụng thuốc, vật tư và các nguồn lực khác một cách hiệu quả.


3. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

-       Thực hiện các nhiệm vụ nhân sự khác do Trưởng bộ phận Nhân sự giao.

 

 


TOP
Facebook chat