NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BUỒNG

Báo cáo trực tiếp tới: Trưởng BP Buồng

NHIỆM VỤ CHÍNH:
 Cùng giám sát viên xếp lịch, chia báo cáo cho nhân viên phù hợp với nhu cầu công việc của bộ phận cũng như của khách sạn.
 Chịu trách nhiêm quản lý và phân phát chìa khóa cho từng nhân viên với sự ký nhận của từng người.
 Trả lời điện thoại theo tiêu chuẩn với các thông tin hiệu quả.
 Xử lý các yêu cầu của người gọi hiệu quả.
 Chịu trách nhiệm với các đồ dùng dụng cụ và hàng hóa để phân phối cho phù hợp
 Ghi chép và xử lý tài liệu chính xác, kịp thời. Phân loại và kiểm tra tất cả tài liệu, bàn giao thông tin kịp thời khị chuyển thông tin công việc cho bộ phận liên quan.
 Nắm rõ thông tin của tình trạng phòng, biết được tên, số phòng của khách quan trọng và khách ở dài ngày, thông báo trong các cuộc họp cho giám sát và nhân viên liên quan và báo cáo thông tin cho người quản lý
 Quản lý và chịu trách nhiệm với các thiết bị trong văn phòng luôn hoạt động tốt, làm sạch và duy trì thường xuyên và giữ chúng gọn gàng , sạch sẽ.
 Chịu trách nhiệm, quản lý đồ thất lạc và giải quyết theo tiêu chuẩn của khách sạn.
 Chịu trách nhiệm quản lý đồ cho mượn như: cầu là bàn là, bộ đổi nguồn vv…
 Chịu trách nhiêm với đồ minibar trong phòng khách, đặt lại đồ vào những phòng sử dụng, làm báo cáo việc sử dụng mỗi ngày và báo cáo tháng theo tiêu chuẩn khách sạn. Kiểm soát  thời hạn sử dụng của đồ uống.
 Hướng dẫn nhân viên của bộ phận thực hiện nghiêm túc tiết kiệm chí phí bao gồm điện, nước, hóa chất, đồ dùng đặt ở phòng khách và khu công cộng, các quy trình bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc máy móc và dụng cụ lao động.
 Có mặt tại văn phòng bộ phận trước 5 phút nhận bàn giao ca.
 Đáp ứng yêu cầu của khách trong vòng 5 phút.
 Hàng tháng làm báo cáo kiểm kê về minibar, lost and found, đồ amenities, hóa chất, đồ khăn ga, trang thiết bị máy móc.


NHIỆM VỤ  KHÁC
 Thực hiện các công việc khác được trưởng bộ phận giao để hỗ trợ sự phát triển của bộ phận cũng như khách sạn 

TOP
Facebook chat