NHÂN VIÊN KHU VỰC GIẶT LÀ

Báo cáo trực tiếp tới: Giám sát Khu vực giặt  là

NHIỆM VỤ CHÍNH 

 Giữ gìn vệ sinh cá nhân với hình ảnh chuyên nghiệp
 Có kiến thức về đồ vải và đảm bảo sử dụng hóa chất đúng mục đích về giặt thường, giặt khô, là và tẩy điểm
 Xử lý đồ giặt cẩn thận theo qui định để tránh thiệt hại như bị co,rút, rách, mất mầu, vỡ khuy
 Báo cáo bất kỳ lỗi của thiết bị cho giám sát ngay lập tức
 Thu đồ giặt của khách khi có yêu cầu, đảm bảo ghi đúng số phòng, kiểm tra tất cả đồ giặt, ghi lại bất kỳ lỗi như rách, mất mầu vv… trước và sau khi giặt. Báo cáo với giám sát nếu bạn không biết chất liệu vải của quần áo hoặc bất ký đặc biệt nào.
 Đảm bảo các đồ giặt của khách và nhân viên đạt tiêu chuẩn cao nhất
 Lên chi phí đồ giặt của khách để đảm bảo tính tiền kịp thời và chính xác
 Có kiến thức gấp đồ theo tiêu chuẩn của từng loại
 Giữ gìn khu vực làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ
 Thực hiện theo sổ tay nhân viên và các chính sách và thủ tục
 Thực hiện theo chính sách và thủ tục của bộ phận Buồng
 Báo cáo cho Giám sát về các vấn đề, gợi ý và đưa ra giải pháp
 Thực hiện nghiêm túc việc  tiết kiệm chí phí bao gồm điện, nước, hóa chất, các quy trình bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc máy móc và dụng cụ lao động
 Có mặt tại văn phòng bộ phận trước 5 phút nhận bàn giao ca
 Đáp ứng yêu cầu của khách trong vòng 5 phút
 Báo cáo mọi hỏng hóc đã được sửa chữa và chưa sửa chữa vào sổ giao ca để ca sau tiếp tục theo dõi
 Báo cáo đầy đủ về những phàn nàn và yêu cầu của khách liên quan đến bộ phận, những việc đã giải quyết và những việc còn tồn đọng

NHIỆM VỤ KHÁC
 Thực hiện các công việc khác được giám sát bộ phận giao để hỗ trợ sự phát triển của bộ phận cũng như khách sạn.

TOP
Facebook chat