KỸ THUẬT VIÊN NỀ - MỘC - SƠN BẢ

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Tuân thủ mọi quy định, quy trình làm việc của phòng kỹ thuật và BQL Khách sạn.

- Giám sát và vận hành các hệ thống kỹ thuật của Khách sạn theo đúng quy trình.

- Nắm rõ và thực hiện những thủ tục xử lý tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, cứu hộ thang máy, mất điện, nước .

- Thực hiện công tác kiểm tra phòng máy kỹ thuật và Khách sạn hàng ngày.

- Thực hiện việc kiểm tra lịch bật/tắt các thiết bị chiếu sáng, điều hòa thông gió …

- Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần.

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật theo đúng quy trình.

- Chịu trách nhiệm chính khi thực hiện những công việc sơn bả, nề, mộc.

- Phối hợp thực hiện các công việc duy tu bảo dưỡng Khách sạn như sơn bả, nề .

- Thi công các công việc lắp đặt mới, di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong Khách sạn.

- Sử dụng và bảo quản trang thiết bị, vật tư một cách hợp lý.

- Thực hiện các công việc được cấp trên giao phó.

- Kiểm tra các hạng mục nội, ngoại thất Tòa nhà và báo cáo cho giám sát kỹ thuật, trợ lý kỹ sư trưởng. 

- Thực hiện việc sửa chữa nôi, ngoại thất Tòa nhà như sơn tường, ốp đá, lát gạch, sửa cửa…

- Tham gia vào công tác bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật khác trong Tòa nhà.
TOP
Facebook chat