KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Tuân thủ mọi quy định, quy trình làm việc của phòng kỹ thuật và BQL Khách sạn.

- Giám sát và vận hành các hệ thống kỹ thuật của Khách sạn theo đúng quy trình.

- Nắm rõ và thực hiện những thủ tục xử lý tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, cứu hộ thang máy, mất điện, nước, rò rỉ gas …

- Thực hiện công tác kiểm tra phòng máy kỹ thuật và Khách sạn hàng ngày.

- Thực hiện việc kiểm tra lịch bật/tắt các thiết bị chiếu sáng, điều hòa thông gió …

- Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần.

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật của Khách sạn theo đúng quy trình.

- Chịu trách nhiệm chính khi thực hiện những công việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa, thông gió, các kho lạnh, tủ lạnh của Khách sạn.

- Phối hợp thực hiện các công việc duy tu bảo dưỡng Khách sạn như sơn bả, mộc, nề ...

- Thi công các công việc lắp đặt mới, di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong Khách sạn.

- Sử dụng và bảo quản trang thiết bị, vật tư một cách hợp lý.

- Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.

- Đáp ứng các cuộc gọi của khách hàng khiếu nại về hệ thống điều hòa, nhiệt độ cài đặt…một cách tích cực, lịch sự và kịp thời. Giám sát hoạt động của hệ thống điều hòa, thông gió:nhiệt độ cài đặt, chế độ…và có những điều chỉnh thích hợp khi cần thiết

- Vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió, kho lạnh, tủ lạnh…

- Sửa chữa hệ thống điều hòa, thông gió, thiết bị lạnh

- Ghi chép lại các hồ sơ về việc bảo trì và sửa chữa

- Tham gia vào công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống cơ điện của Khách sạn

- Phối hợp với các giám sát, trợ lý kỹ sư trưởng, đưa ra các ý kiến để hoạt động của hệ thống HVAC trong trạng thái tốt nhất.
TOP
Facebook chat