KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Tuân thủ mọi quy định, quy trình làm việc của phòng kỹ thuật và BQL Khách sạn.

- Giám sát và vận hành các hệ thống kỹ thuật của Khách sạn theo đúng quy trình.

- Nắm rõ và thực hiện những thủ tục xử lý tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, cứu hộ thang máy, mất điện, nước .

- Thực hiện công tác kiểm tra phòng máy kỹ thuật và Khách sạn hàng ngày.

- Thực hiện việc kiểm tra lịch bật/tắt các thiết bị chiếu sáng, điều hòa thông gió …

- Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần.

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật theo đúng quy trình.

- Chịu trách nhiệm chính khi thực hiện những hạng mục công việc liên quan đến chuyên ngành cơ khí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống cơ điện hoặc các trang thiết bị khác của Khách sạn.

- Phối hợp thực hiện các công việc duy tu bảo dưỡng Khách sạn như sơn bả, mộc, nề ...

- Thi công các công việc lắp đặt mới, di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong Khách sạn.

- Sử dụng và bảo quản trang thiết bị, vật tư một cách hợp lý.

- Đáp ứng các cuộc gọi của khách hàng khiếu nại về hệ thống cơ điện của Khách sạn một cách lịch sự, tích cực và kịp thời. Giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống cơ điện.

- Thực hiện các hạng mục công việc liên quan đến chuyên ngành Cơ khí như nguội, gò, hàn…

- Bảo dưỡng hệ thống cơ điện và các trang thiết bị kỹ thuật trong Khách sạn.

- Tham gia vào công tác duy tu, bảo dưỡng nội, ngoại thất Khách sạn như sơn bả, mộc, nề…
TOP
Facebook chat