KỸ SƯ TRƯỞNG

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm những không giới hạn những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi trợ lý KST, giám sát, nhân viên kỹ thuật.

- Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.

- Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.

- Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

- Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

- Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, rò rỉ khí gas...

- Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.

- Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.

- Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà. 

- Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

- Thực hiện các công việc được giao bởi giám đốc tòa nhà.

NHIỆM VỤ KHÁC


- Hòa đồng vào tinh thần làm việc của Công ty, hỗ trợ và tham gia mọi công việc chung với mục tiêu phục vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu.

- Tham gia các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn chung của Công ty là một trong những điều kiện cần thiết để hoàn thành tốt vị trí công việc này. 

- Quan sát tất cả nhân viên về việc tuân thủ các quy định của công ty như: trang phục / diện mạo, thái độ thân thiện và tinh thần làm việc đoàn kết.

- Quan sát các thói quen làm việc của nhân viên Như:an toàn lao động, tuân thủ các hướng dẫn sử dụng, các quy trình vận hành, bảo dưỡng tất cả các thiết bị. Kịp thời báo cáo tất cả các mối nguy hiểm về mất an toàn và các yêu cầu cần bảo trì của các hệ thống.

YÊU CẦU AN TOÀN

- Vật dụng cá nhân được Công ty trang bị là cần thiết khi làm nhiệm vụ, để bảo đảm an toàn và sức khỏe phòng ngừa những nguy hiểm tiềm tàng có thể có hại cho cá nhân. Từng cá nhân có trách nhiệm bảo quản và sử dụng những vật dụng trên, đồng thời phải thông báo cho cấp trên biết, khi những vật dụng này bị hỏng hoặc thất lạc.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat