KẾ TOÁN THUẾ

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Chịu trách nhiệm toàn bộ các báo cáo liên quan đến thuế. 

o Tạo quan hệ chặt chẽ với cơ quan thuế chủ quản.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:


o Kiểm tra và đối chiếu tất cả hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra.

o Kiểm tra hóa đơn đầu vào để đảm bảo hóa đơn kê khai hợp pháp và đảm bảo khấu trừ tối ưu.

o Theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn tại các điểm bán hàng đảm bảo hóa đơn được sử dụng liên tục.

o Kê khai và làm báo cáo thuế hàng tháng theo định kỳ bao gồm: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế nhà thầu (nếu có), thuế TNDN để trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

o Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để in và phát hóa đơn.

o Lập bản kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế theo thời gian, thứ tự, số quyển, không để thất thoát, hư hỏng.

o Cập nhật các văn bản luật, các chính sách và thủ tục thay đổi của Tổng cục thuế.

o Cùng với Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng tiến hành quyết toán các loại thuế phát sinh

o Lập hệ thống các Báo cáo tài chính tháng, quý, năm.

o Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có nghiệp vụ phát sinh.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý các loại thuế để cấp trên xem xét áp dụng. 

o Hợp tác với kế toán mua hàng, nhận hàng, phải trả để làm tốt kê khai thuế GTGT đầu vào.

o Kết hợp chặt chẽ với Kế toán doanh thu để kê khai thuế GTGT đầu ra.

o Cập nhật tất cả các quy định chính sách do VPĐHTĐ phát hành và phổ biến cho các bộ phận liên quan.

o Tạo và duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan thuế cũng như các cơ quan ban ngành để có sự hỗ trợ  tốt nhất trong lĩnh vực thuế.

o Tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ thuế cho các bộ phận liên quan.

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác
TOP

Tin liên quan

Facebook chat