KẾ TOÁN MUA HÀNG

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:

o Đảm bảo quá trình hoạt động của phòng mua hàng được trôi chảy.

o Thể hiện tính chuyên nghiệp trong mọi hoat động thông qua kết quả mua hàng với giá hợp lý và chất lượng tối ưu nhất.

o Bổ sung các quy trình, chính sách và kế hoạch mua hàng.

o Thu thập báo giá từ các nhà cung cấp để lập ra các báo cáo so sánh, phân tích từng nhà cung cấp về nhu cầu và khả năng cung cấp để tìm ra nhà cung cấp tối ưu nhất.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:


o Chuẩn bị đơn hàng dựa vào các yêu cầu mua hàng đã được duyệt. 

o Trong trường hợp cần gấp, nhân viên mua hàng sẽ đi chợ và mua hàng cho bộ phận dựa trên đơn hàng đã được duyệt.

o Lập báo cáo mua hàng bằng tiền mặt để thủ quỹ hoàn tiền.

o Lưu và bảo quản hồ sơ khách hàng tối ưu nhất trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng và lập danh sách theo dõi hàng ngày.

o Lưu và bảo quản đơn hàng theo bộ phận và ngày đơn hàng được duyệt.

o Thu thập chứng từ mua hàng hàng ngày từ hộp đựng giấy tờ quy định.

o Kiểm tra và gửi yêu cầu mua hàng cho Giám đốc và Kế toán trưởng duyệt.

o Chuẩn bị đơn đặt hàng chợ của bếp dựa trên yêu cầu mua hàng đã được duyệt.

o Lập yêu cầu mua hàng cho các mặt hàng kho tổng (đồ văn phòng phẩm, đồ in ấn…), kho hoá chất, bếp, nhà hàng… 

o Xem xét các yêu cầu mua hàng, ghi nhớ thời hạn cần mua, tiêu chuẩn, số lượng để được hưởng chiết khấu, ngân sách mua hàng.

o Tham gia phân tích giá trị hàng đang mua để cố gắng tiết kiệm chi phí.

o Quản lý danh sách nhà cung cấp đã được duyệt để mua hàng đúng nhà cung cấp.

o Nắm thông tin về tiến bộ kỹ thuật trong mảng việc của mình và xem xét những mặt hàng có giá thấp hơn nhưng phù hợp với người sử dụng để thay thế cho mặt hàng đang yêu cầu mua.

o Thu thập báo giá, chọn lưạ nhà cung cấp với giá hợp lý nhất.

o Phát triển hệ thống nhà cung cấp.

o Duy trì định hướng thị trường và duy trì sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

o Đảm bảo nhà cung cấp giữ cam kết và lời hứa của họ.

o Kết hợp với các tổ chức và hệ thống bán hàng lớn để thực hiện việc mua hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng.

o Lưu giữ hồ sơ mua hàng

o Tiến hành khảo giá thị trường hàng tháng và đưa ra sự so sánh với giá đang áp dụng.

o Giới thiệu cho nhà hàng các sản phẩm mùa vụ tại địa phương để có lựa chon hàng thay thế.

o Lập các báo cáo so sánh cho các mặt hàng cần mua để có sự lựa chọn đúng đắn.

o Kiểm soát được các mặt hàng mua lặp lại để thương thảo giảm giá.

o Nâng cao kỹ năng về thương thảo giá.

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường chất lương mua hàng hàng để cấp trên xem xét áp dụng. 

o Đưa ra những nhận xét, giúp đỡ bộ phận sử dụng trong việc nhận định và định rõ mặt hàng yêu cầu.

o Chuẩn bị đủ quỹ tiền mặt để phục vụ mua hàng gấp.

o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
TOP

Tin liên quan

Facebook chat