KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Báo cáo trực tiếp tới: Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

NHIỆM VỤ CHUNG:


o Kế toán Giá thành có nhiệm vụ trợ giúp kế toán trưởng trong việc rà soát và định hướng các vấn đề liên quan kiểm soát  giá vốn của đồ ăn, đồ uống và các chi phí hoạt động khác.

o Đảm bảo việc chuẩn bị các báo cáo được yêu cầu chính xác, đúng hạn.

o Đảm bảo việc kiểm kê kho đồ uống, kho thực phẩm và các kho khác được thực hiện chính xác và đúng thời gian.

o Đảm bảo các thủ tục giấy tờ quản lý chi phí phải hoàn hoàn phù hợp với chính sách của Khách sạn.

NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG:

o Kiểm tra và cập nhật các phiếu nhận hàng nhập kho hoặc nhập xuất thẳng đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng đã được ký duyệt. 

o Thông báo cho Kế toán trưởng về biến động giá trong quá trình kiểm tra nếu có.

o Rà soát tỷ lệ phần trăm giá vốn đồ ăn, uống tiêu thụ hàng tháng.

o Tính chi phí cho các món ăn, thức uống trong thực đơn để đảm bảo giá vốn quy định.

o Kiểm tra và cập nhật các phiếu xuất kho, phiếu điều chuyển kho đảm bảo đúng mã hàng, đủ số lượng theo yêu cầu đặt hàng.

o Tiến hành kiểm tra đột xuất các mặt hàng mới mua, hàng trong kho hay hàng đang chế biến.

o Tính giá thành các mặt hàng chuyển từ bếp/ Kho sang các chi phí khác như: Miễn phí cho khách, chi phí đào tạo, khuyến mại, quà tặng...

o Lập định lượng cho các món ăn, uống (Recipe Costing).

o Kiểm tra danh sách các mặt hàng đã bán trong hệ thống có khớp với báo cáo bán hàng hàng ngày của các điểm bán hàng hay không.

o Lập báo cáo giá vốn đồ ăn, đồ uống hàng ngày.

o Lập định mức hàng tồn kho cho các điểm bán hàng và kho tổng.

o Lập báo cáo ăn uống cho nhân viên ở canteen.

o Lập một số báo cáo phân tích theo yêu cầu (Báo cáo cân đối hàng tồn kho, BC phân tích hàng tồn kho, BC phân tích vật dụng cho khách, hàng miễn phí, báo cáo các mặt hàng tiêu thụ chậm, hàng hỏng, tính giá vốn đồ ăn, đồ uống cả tháng, báo cáo kiểm kê kho, đóng kho…).

o Tiến hành kiểm kê toàn bộ các kho hàng tháng, phân tích sự chênh lệch nếu có.

o Tiến hành kiểm tra thẻ kho để đảm bảo việc nhập, xuất tồn được ghi nhận hàng ngày và khớp với sổ cuối tháng.

o Lập kế hoạch đi khảo giá thị trường 1 đến 2 lần/ Tháng cùng với phòng mua và bếp để có sự so sánh về giá của các mặt hàng mua hàng ngày; lập bảng giá cho cả tháng. Bảng giá này phải được ký duyệt bởi Kế toán giá thành, Kế toán phòng mua, Bếp trưởng và Kế toán trưởng/ Giám đốc.

o Giám sát và kiểm tra nhân viên nhận hàng và kho thực hiện đúng công việc theo quy trình của khách sạn, VPĐH TĐ đã đề ra.

KIỂM SOÁT:

o Kiểm soát tốt các công việc nêu trên

RA QUYẾT ĐỊNH:

o Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý chi phí, giá thành để cấp trên xem xét áp dụng. 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:


o Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các bộ phận.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO:

o Luôn luôn có tính cầu thị, học hỏi để vươn lên

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH:

o Giữ mối quan hệ tốt với Bếp trưởng, phụ trách mua hàng và các nhân viên dưới sự giám sát của mình để có thể xây dựng một đội ngũ vững mạnh.


QUAN HỆ CÔNG VIỆC

o Có trách nhiệm trợ giúp kế toán trưởng trong thực hiện chức năng của kế toán giá thành.
o Phối hợp với nhân viên mua hàng trong việc liên lạc với khách hàng về chất lượng hàng mua vào kho.

TRÁCH NHIỆM VỀ NHÂN SỰ 

o Giúp đõ kế toán trưởng trong đào tạo nhân viên theo chu kỳ trong lĩnh vực kiểm soát chi phí và quản lý kho.

CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

o Báo cáo trực tiếp kế toán trưởng.

THAY THẾ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI 


o Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác
TOP

Tin liên quan

Facebook chat