GIÁM SÁT BUỒNG

Báo cáo trực tiếp tới: Trưởng BP Buồng

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 Xếp lịch cho nhân viên phù hợp với nhu cầu công việc của bộ phận cũng như của khách sạn.
 Phân bổ công việc hàng ngày và bất cứ việc đặc biệt nào cho nhân viên tầng.
 Kiểm tra hàng ngày các phòng đang có khách theo hệ thống máy tính.
 Thường xuyên kiểm tra tiến độ của các công việc được giao và giúp đỡ nếu cần thiết để chắc chắn rằng toàn bộ công việc được giao trong ca được hoàn thành đúng tiến độ.
 Tiến hành họp hàng ngày với nhân viên, giúp đỡ họ với những yêu cầu đặc biệt của khách và có mặt giải quyết bất kỳ phàn nàn của khách.
 Lập kế hoạch tổng vệ sinh định kỳ và lên lịch làm việc hàng ngày cho nhân viên cùng với những công việc đươc yêu cầu từ trưởng bộ phận.
 Đảm bảo các loại dụng cụ và máy móc luôn luôn trong tình trạng tốt.
 Kiểm tra việc vệ sinh và bảo trì theo trình tự.
 Đảm bảo các phòng hỏng hóc được thoát khỏi tình trạng khóa phòng càng nhanh càng tốt.
 Có trách nhiệm quản lý, kiểm soát đồ khăn ga cũng như đồ phục vụ khách. Kiểm tra về mức độ tiêu thụ.
 Kiểm tra sự tham dự, có mặt hay vắng mặt của nhân viên.
 Lên kế hoạch huấn luyện cho nhân viên.
 Đảm bảo các thông tin trong ca được bàn giao cho ca sau khi kết thúc ca thông qua sổ bàn giao ca.
 Đảm bảo các thủ tục an ninh theo yêu cầu
 Hướng dẫn nhân viên của bộ phận thực hiện nghiêm túc tiết kiệm chí phí bao gồm điện, nước, hóa chất, đồ dùng đặt ở phòng khách và khu công cộng, các quy trình bảo trì, bảo dưỡng, chăm sóc máy móc và dụng cụ lao động.
 Có mặt tại văn phòng bộ phận trước 5 phút nhận bàn giao ca.
 Đáp ứng yêu cầu của khách trong vòng 5 phút.
 Báo cáo ngay lập tức tới trưởng bộ phận khi các vật dụng bị mất hoặc vỡ hỏng.
 Điền đầy đủ thông tin về tình trạng phòng vào bản báo cáo của giám sát .
 Báo cáo mọi sai khác của tình trạng phòng giữa bộ phận buồng và bộ phận lễ tân.
 Báo cáo mọi hỏng hóc và đảm bảo các vấn đề đó được sửa càng nhanh càng tốt
 Báo cáo những hỏng hóc đã được sửa chữa và chưa sửa chữa vào sổ giao ca để ca sau tiếp tục theo dõi.
 Báo cáo đầy đủ về những phàn nàn và yêu cầu của khách liên quan đến bộ phận, những việc đã giải quyết và những việc còn tồn đọng.
 Báo cáo về đồ thất lạc và các thông tin liên quan.
 Hàng tháng làm báo cáo kiểm kê về minibar, đồ amenities, 
 hóa chất, đồ khăn ga, trang thiết bị máy móc

NHIỆM VỤ KHÁC
 Thực hiện các công việc khác được trưởng bộ phận giao để hỗ trợ sự phát triển của bộ phận cũng như khách sạn.

TOP
Facebook chat